Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

sucette2
09:52
0932 b413
Reposted frombeyooonce beyooonce

July 10 2015

sucette2
18:39
7561 d078 500
Reposted fromdauser dauser viaplotkara plotkara
sucette2
18:39
1635 110e
sucette2
18:39
    
Reposted frombeyooonce beyooonce
sucette2
18:39
5300 1e5a
Reposted frombeyooonce beyooonce
sucette2
18:38
    
Reposted frombeyooonce beyooonce
sucette2
18:35
8433 462d
Reposted frombeyooonce beyooonce
sucette2
18:34
Chcę mieć coś swojego. Coś co będę kochać. Bo ja tak naprawdę najbardziej w życiu chcę kogoś kochać.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sucette2
18:34
Więc mówię Jej, że idę coś zjeść, pyta czy mógłbym ją zabrać ze sobą -dodaje, że będzie spokojna. Zapytałem czy mam ją wziąć zerżnąć czy zabrać i zrobić coś do jedzenia. Uśmiecha się. Wiem, że powie coś co rzuci mnie na kolana. Odpowiada, że chodzi Jej o jedzenie, ale nigdy jeszcze nie jadła będąc jednocześnie rżnięta.
https://www.facebook.com/fatalne.wrazenie
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty

July 09 2015

sucette2
17:44
sucette2
17:43
I sobie myślę często: "pierdolić to wszystko".
Lecz potem niczego nie pierdolę i wszystkim się przejmuję...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
sucette2
17:42
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
sucette2
17:41
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
sucette2
17:41
8294 a21b
sucette2
17:41

July 06 2015

sucette2
20:37
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
sucette2
20:36
zainteresuj się mną, mam Ci tyle do opowiedzenia..
— :(
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
sucette2
20:36
sucette2
20:36
9808 365e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
sucette2
18:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl